Отвръщай на злото с благата вест за Исус

Сънувам, че се намирам в някакво помещение, където имаше и други хора, и чакам нещо, но не знам какво точно. Бях седнала до едно момиче. Седалките бяха съединени две седалки заедно и други две заедно, казвам седалки, защото приличаха на седалки за автобус, влак, самолет. Аз станах да се разходя и си спомням, че си мислех за небесното царство и се молех на езици (всичко това ставаше едновременно, така го видях в съня) Реших да седна отново, но седалката беше заета от всякакви неща имаше и книги, листа и какво ли не. Започнах да махам от единия край нещо, за да мога да седна, но момичето, което седеше до мене, изведнъж се отзова отсреща и извика злобно: „Не, не пипай“ (говорехме на испански в съня). Аз отидох до нея, наведох се, хванах я за раменете и казах спокойно: „Че какво? Знаеш ли, аз съм християнка, вярвам в Исус Помазания и мога да ти говоря и да се моля, за да се спасиш.“ Докато говорех, тя като че ли се сви и омекна под силата на Святия Дух и започна да плаче.
Тук картината се сменя, но е пак там, само че в съседното помещение. Чувам, че едно момче започна да стене и да охка (в съня знаех кой е, защото го видях преди това). Като погледнах на там, видях го да се мъчи на земята. Тръгнах да му помогна, но като отидох там вече го нямаше, беше изчезнал. Огледах се, за да го потърся и видях един човек, който с нещо като мачете сечеше всичко наред (докато гледах това, разбрах в съня, че този човек с мачетето е насякъл момчето). Като ме видя, посочи ме с ръката в която беше мачетето и с омраза нещо ми каза, но не го разбирах какво казва. И както ме сочеше, започна да върви към мен и да ме гони и да сече въздуха пред мен. Аз отстъпвах на зад с лице към него. В един момент, вече нямаше на къде да вървя и бях заклещена до стената. Той се приближи, аз започнах да произнасям името на Исус (едвам излизаха думите от устата ми). И като замахна с мачетето, аз успях да произнеса името на Исус по силно, и преди да успее да ме насече се събудих.

share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *