Може ли християнин да има любовница?

Може ли християнин да има любовница?

На пръв поглед темата изглежда много проста, толкова проста, че повечето християни биха ми се смели, че изобщо се захващам да пиша по този въпрос. Същността на човешката природа, която ние наследяваме от Адам и “развиваме” в нашия живот обаче показва, че темата е изключително злободневна и много хора, които днес дори не си представят, че това е техния живот, утре се оказват вплетени в примките на подобен живот. Повечето от тях са били немарливи да се подготвят за изпитанията в реалния християнски живот и това ги е направило лесна жертва на врага. Някои от тях ще заплатят с вечния си живот за желанието си днес да се чувстват комфортно. Но нека да видим каква е волята на Бога по този въпрос.

Бог създава човека по своя образ – единствено него от всички живи същества. Затова и изискванията към човека са абсолютно различни от изискванията към което и да е животно. Можем да го видим чисто по човешки в това, че убийството на животно е абсолютно приемливо дори за прехрана на човека, докато убийството на човек е абсолютно неприемливо, дори когато става дума за военни действия. Затова хора, които се хвалят с оръжията си, направени и посветени, за да убиват други хора, ги квалифицират като абсолютно безумни хора, които не знаят какво вършат – всеки човек, от африканец до индианец, или беден бял просяк, са направени по божия образ и като такива трябва да бъдат уважавани, и никой няма право да отнема живота им заради някакви свои интереси, или такива на своя народ. Това е едно от най-големите безумия на човечеството.

Обаче Бог не спира до тук, а създава човека в две различни “модификации” напълно зависими една от друга и напълно незаменими – това са двата човешки пола, мъжки и женски.

И сътвори Бог човека по свой образ, по Божи образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.

Те двамата са толкова свързани в тяхното съществуване, че писанието ни казва следното само една глава по-нататък:

И създаде Господарят Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при човека. И рече човекът: ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа си. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат двамата една плът.

Както знаем, Ева и след нея Адам нарушават практически единствената забранителна заповед на Бога – да не ядат от дървото за познаването на доброто и злото.

След това Господарят Бог взе човека, когото създаде и го посели в Едемската градина, да я обработва и да я пази. И заповяда Господарят Бог на човека и рече: “От всяко дърво в градината ще ядеш, а от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш от него. защото, в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш”.

Знаем, че те ядат и биват изгонени от градината на Бога, най-вече за да нямат достъп до дървото на живота.

И рече Господарят Бог: “Ето, Адам стана като един от нас да познава добро и зло; и сега – да не простре ръка да вземе от дървото на живота, та, като вкуси, да заживее вечно.”Тогава Господарят Бог го изпъди от Едемската градина, да обработва земята, от която бе взет. И изгони Адам, и постави на изток при Едемската градина херувими и пламенен меч, що се обръщаше, за да пазят пътя към дървото на живота.

За съжаление това е истинската история на човечеството. То не е еволюирало, нито е дошло от космоса, а от небето. Но от всичко, което Бог е направил, е останало твърде малко. Човек е станал толкова отвратителен, че е готов за каквото и да е да убива, заробва, унищожава, тормози останалите. Накрая е готов да държи лицемерни речи, как прави всичко това за доброто на човечеството. И това е от времето на Адам и Ева, та чак до днес.

Абсолютно същите, каквито са взаимоотношенията между държавите, са взаимоотношенията между самите хора. Хората се мразят, те си завиждат, всеки се възползва както може от другите, колкото може повече и накрая обяснява какъв голям филантроп е той. Напълно същите закони на греха владеят взаимоотношенията между мъжа и жената. По условие човек е бил направен да живее в мир и хармония с жена си завинаги, или вечно. В деня на падението като че ли нищо не се променя, но малко след това хората изпадат във всякакви грехове. Един от тях е прелюбодейството – когато човек оставя жена си, или жена оставя мъжа си, и започва да живее лицемерно (ако се крие), или се развежда, за да се ожени/омъжи отново. В това отношение ролята на православната църква  целия славянски свят е изключително порочна и демонична, но за това малко по-нататък, където ще обсъдим ролята и на останалите християнски секти.

Най-невероятния случай е този на един от най-известните царе в историята на човечеството – Соломон. Този мъж на Бога толкова се самозабравил в царуването си, че си взел хиляда жени.

А цар Соломон залюби, освен фараоновата дъщеря, много чужденки, моавки, амонки, едомки, сидонки, хетейки, от народите, за които Господарят каза на израилтяните: Не влизайте при тях, нито те да влизат при вас, за да не преклонят сърцата ви към боговете си. Към тях Соломон се страстно прилепи. Имаше седемстотин жени княгини и триста наложници; и жените му отвърнаха сърцето му. Защото, когато остаря Соломон, жените му преклониха сърцето му към други богове; и сърцето му не беше съвършено пред Господаря неговия Бог, както сърцето на баща му Давид.

Въпреки това, този човек не беше прелюбодеец в нито едно отношение пред Бога! Законът на Мойсей позволявал на човек да има колкото иска жени с условие, че трябва да може да ги издържа и да не ги лишава от съпружество. Неговият баща Давид обаче, ако и цар, взел жената на ближния си и убил мъжа й, за да може да я има “законно” по закона на Бога. Всъщност Давид едвам успява да оцелее след подобна история и вечния му живот “виси на косъм” за около цяла година.

Пръв, който заговаря за възстановяване на статуквото на човека от сътворението е нашия прославен господар Исус Помазания:

И дойдоха при него фарисеите и, изкушавайки го, думаха му:

-Позволено ли е на човека да напусне жена си по всяка причина?
Той им отговори и рече:

-Не сте ли чели, че онзи, който отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори и каза:  “затова ще остави човек баща и майка и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът”?  Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.
Те му казват:

-Защо тогава Мойсей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне?
Той им отговаря:

-Поради вашето жестокосърдие ви е позволил Мойсей да напускате жените си; но отначало не беше тъй;  Аз пък ви казвам, който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.
Казват му неговите ученици:

– Ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени.
А той им рече:

-Не всички възприемат тая дума, но ония, на които е дадено; 12. защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от хора; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.

Тук идва и развръзката на божието послание за човека. Исус не само обяснява кое праведно, правилно и справедливо пред Бога, но той плаща пълната цена за нашите престъпления пред Бога – живота му е отнет в средата на дните му със смърт на кръст. Но Бог го възкресил на третия ден по причина на това, за да можем ние да се доверим на Бога и така да получим прошка на греховете и вечен живот в името на Исус Помазания, неговия син. И един от греховете, който довежда Исус на кръста е именно прелюбодейството. този грях толкова гневи Бога, че за хората ,които го вършат, специално е записано, че няма да наследят вечния живот.

Или не знаете, че неправедници няма да наследят царството Божие? Не се лъжете: нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, ни мъжеложници,  нито крадци, ни користолюбци, ни пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят царството Божие. И такива бяхте някои от вас; но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на нашия Господар Исус Помазания и чрез Духа на нашия Бог.  //1 Кор. 6//

В горния текст са описани различни сексуални грехове, на които хората са се предавали още от времето на падението дори до сега. И два от тях са блудство и прелюбодейство. Това са два сексуални гряха, като блудството е човек да използва секса без да е женен, а прелюбодейството е женен човек да изневерява на жена си, както и жена на мъжа си. За тези ясно се казва, че няма да наследят царството на Бога. Има много текстове, които описват какво е царството на Бога, но един от генералните е следният:

Тогава аз, Йоан, видях светия град Йерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж. И чух висок глас от небето да говори: “Ето скинията на Бога с хората, и той ще живее с тях; те ще бъдат Негов народ, а сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече, защото предишното се мина.”

И Седящият на престола рече:

-Ето, всичко ново творя.

И ми казва:

-Напиши, защото тия думи са истински и верни.

След това ми рече:

-Свърши се! Аз съм Алфа и Омега, началото и краят; на жадния аз ще дам даром от извора на живата вода. Който побеждава, ще наследи всичко, и ще му бъда Бог, а той ще ми бъде син. А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци делът им е в морето, що гори с огън и жупел; то е втора смърт. //Откр. 21//

Виждате ли, Бог мрази греха толкова, че не е съгласен никой, който обича греха, да влезе в неговото царство. Но Бог обича човека и му предлага сделка: отричане от греха за сметка на вечен живот. Но няма втори тип сделка с Бога. Или отричане от греха и вечен живот, или живот в греха и втора смърт, която е огненото езеро.

Тук идва и най-сложната част за човека. От една страна е животът тук и сега. Както се казва “веднъж се живее” и поради това, човек иска да живее добре. Толкова добре, колкото обстоятелствата му позволят да живее. И тук има различни видове хора. Някои хора открито мразят бога и доброто, или претендират, че те могат да вършат добро без да се нуждаят от някой бог, за да им помага или наказва. Други имат съзнание, че има някой или нещо и те се боят да вършат нередности просто така. Има и религиозни хора, които претендират, че вярват в Бога, но освен посещения на църковни мероприятия, не се задълбочават повече. Има и хора сериозни за бога, както е бил цар Давид, които стоят сериозни за Бога през повечето време на своя живот. И понякога тези хора падат, както и останалите. Просто останалите живеят в греховете и не се смущават много, докато праведните, когато падат, не могат да стоят в греха, защото обичат Бога и не искат да го наскърбяват с беззаконията си. Затова се и покайват.

Съвременното “християнско” законодателство на запад не признава, че даден човек има повече от една жена и го счита за престъпление достойно за затвор. това е много странно, когато го сравняваме с допускането от закона, че човек може да си има колкото си иска любовници, но те не могат да бъдат законни наследници,, нито техните деца могат да претендират за каквото и да било. Аз не знам  какво вие виждате, но аз виждам в този закон само и единствено защита на аристократите и висшата класа от претенциите на “плебеите”, ако някой аристократ си вземе любовница или повечко и се случи така, че тя забременее! Защото законът явно показва, че не се интересува от чувствата на хората в брака, а само от наследствената част, с което доказва, че един езически закон, а не праведен. Но това е света и ние нямаме никаква заповед да се съобразяваме с всичката неправда, която е в света и още по-малко да  я следваме:

Защото всичко, което е в света – похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, не е от Бащата, а от тоя свят. И светът преминава, и неговите похоти, а който изпълнява волята Божия, пребъдва до века.

През годините видях много християни да оставят жените си и мъжете си и да  се женят за друг човек. Особено това е вярна за сегашното “капиталистическо” поколение християни, които са навикнали на либерализъм, комунизъм и консуматорство. Това ги направи безотговорни към волята на Бога, който нито е либерал, нито комунист, нито социалист, нито консуматор. В същото това време църквата като цяло, както и всяка секта поотделно се съгласиха на безотговорното консуматорско християнство, което се подчинява на законите на рекламата – щом е готино, тогава го искам. И когато се появят сътресения в брака, а те неминуемо се появяват с годините, то човек решава, че един развод решава проблемите. Тези да, но създава нови, които ще се окажат нерешаеми след това.

Затова и на един лидер не може да бъде забранявано да е женен, защото когато му се забранява, той не може да бъде пример за останалите християни, как да се справя с проблемите на брака, което са проблеми на това да си едно със жена си когато и докато природата ти иска да си живееш консуматорски. Православната секта “позволява” до четири развода, ако не се лъжа. Протестантските пастори могат да се развеждат поне веднъж почти официално и да се женят за секретарките си. засега нито един пастор в България не е бил отлъчен от общение затова че се е развел. Това доведе до развала на всякакво ниво в държавата.

Преди време се опитвахме да помогнем на една сестра от Божия църква, молейки се за нея и съветвайки я. Един ден тя ми каза: Аз съм преспала поне с десет братя от църквата. И аз й вярвам. Тя накрая взе своите решения и след това сама се отдели от благодатта на Бога. Това може да е временно решение но е опасно решение, понеже е писано, че това е по-зле отколкото изобщо да не си познавал истината.

Защото, като говорят с надуто празнословие, те с разтленността подмамват в плътските страсти ония, които едвам избягват от живеещите в заблуда. Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и роб става. Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии чрез познаването на Господаря и Спасителя Исус Помазания, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях света заповед. С тях се е случило това, което казва истинската пословица: “Псето се върна на бълвоча си”  и “Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята”.  //2 Петр.2

Хората оставят божията заповед за свят живот по различни причини, всяка от които изглежда много основателна в очите на дадения индивид. Затова ви казвам, че ако искате да наследите живота, ще трябва да се подготвите за предизвикателствата на живота днес и сега, за да може, когато те дойдат, вие да сте готови и да ги посрещнете с истината и святостта.

 

Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който ми казва: Господарю! Господарю! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на баща ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: “Господарю! Господарю! не в твоето ли име пророкувахме, не в твоето ли име бесове изгонвахме, и не в твоето ли име направихме много велики дела?” Но тогава ще им заявя:” Аз никога не съм ви познавал; махнете се от мене вие, които вършите беззаконие”. И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;  и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.

Обърнете внимание, че Исус говори на божия народ по онова време и им говори за тесен и широк път! той не говори на християни и невярващи! Той говори на християните днес със същите думи, понеже много “вярващи” никога не са намирали тесния път, но си ходят спокойно в широкия и не знаят всъщност къде отиват. Така че подготовката за изпитанията трябва да изпревари самите изпитания. Това е благодатта на Бога, който дава на всички щедро, и който учи човека за негово добро, докато е още подходящото време.

 

 

share

Comments

 1. С две думи отговорът е “не може”

  • Това е абсолютно вярно. Моята мисъл обаче беше за всички тези християни, които се развеждат и се женят втори път, трети път или живеят в някакви “съвместни съжителства”. Опитах се да им представя ясната картина на волята на Бога, за да не се заблуждават, че това може да се върши просто така, и че Бог всъщност ги “разбира” и подобни измами и заблуди. Това е много разпространено. Но сред православните християни вероятно е разпространено повече това, което ти казваш. Зависи най-вече от църковната търпимост към даден грях. Православието с неговите няколко развода….

   А пратеникът Павел казва, че ако някой не може да се разбере с жена си, не може да сее жени за друга жена. Както и жената.

   “А на женените заповядвам – не аз, а Господарят – жена да се не раздели от мъж, – ако пък се и раздели, да остане неомъжена, или да се примири с мъжа си, – и мъж да не оставя жена си. ”

   • Напълно си прав, така пише в словото. “А на женените заповядвам – не аз, а Господарят – жена да не се раздели от мъжа си, – ако пък се и раздели, да остане неомъжена, или да се примири с мъжа си, – и мъж да не оставя жена си.” Има и друг пасаж в Матей 5, който казва: „Казано е още: който си напусне жената, да ѝ даде разводно писмо. А пак аз ви казвам, че който напусне жената си, освен по причина на прелюбодействие, прави я да прелюбодейства, и който се ожени за напусната прелюбодейства.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *