Мария, майката на Исус

Мария, майката на Исус

Една от най-тежките ереси в съвременното християнство, визирайки всичките му разклонения, несъмнено е църковната доктрина. Едва ли има по-всеобхватно зло, ерес, която толкова дълбоко да се е загнездила в умовете на вярващите, която ерес е толкова удобна, че се приема от по-голямата част от вярващите днес. Дори тези, които не я приемат в повечето случаи в реалния живот са подчинени на подобно поведение във вярата. Отделна тема е наложителна, даже цяла поредица, която да опише религиозното поведение като нещо неугодно на Бога, нещо отричащо действителността и действеността на вярата в реалния ни ежедневен живот, който не трябва да бъде наврян, напъхан, заврян в някой модерен “културен център”, като от времето на комунизма. Отделно от това толкова отвратително пред Бога поведение има една ерес, която ляга главно върху тези народи, където се практикува католицизъм и православие. Това са главно жени на средна възраст, които подкрепят активно тази доктрина/учение. Тя се проповядва активно от мъже, но се приема главно от жени, които не са повярвали в Исус от Назарет. Както писах по повод кръщението на бебета, някои доктрини изглеждат много безобидни и много религиозни. Така е с доктрината за божията майка, или пресвета богородица, както те я наричат. Спорове за тази ерес са се водили и ще се водят вероятно до края на времената, но както написах преди малко на един форум, писанията са написани от святи пророци и пратеници, движими от Святия Дух и така и трябва да се тълкуват и превеждат – чрез святи пратеници и пророци в днешното време. Това усложнява твърде много задачата за чистото учение от една страна, от друга страна никой не ни е давал право да считаме, че всеки е годен да учи другите на истината. В края на краищата Бог е сложил своя печат въврху определена малка група хора, на които е възложил задачата да напишат светите писания и след това не е добавил нищо.

В това отношение Новия Завет силно контрастира със Стария, който е започнат от един човек, но е бил дописван в продължение на векове, докато е бил завършен. Новия Завет е започнат и завършен в рамките на едно поколение. И докато Мойсей когато започва, свидетелства, че Бог ще издига пророци след него, то Новия Завет свидетелства, че ще дойдат хора с прегоряла съвест, лъжеучители, лъжепророци, антихристи, които ще изопачават писанията с цел лична облага, което виждаме повсеместно днес.

А Духът ясно казва че в последните времена некои ще отстъпят от верата, и ще слушат прелъстителни духове и учения бесовски, чрез лицемерието на тези които говорят лъжа, и имат съвестта си пригорела, и запрещават жененето, и заповедват въздържане от ястия които Бог създаде да ги употребяват с благодарение верните и тези които са познали истината. // 1 Тимотей 4:1-3

Затова моето увещание и предупреждение към всеки християнин е да спре със своето непокаяно поведение, което на думи е покаяно, но на дела не е, и да започне да върши дела съответствени на покаяние. Дори не мога да ви обясня в рамките на настоящата статия какво е духовното поведение, но то е поведение в което Исус във вас е, който действа, а не вие. След като опитате и разберете, колко всъщност е трудно подобно поведение, ще ви се наложи да се научите на всяка истина на писанията и да отхвърлите всяка лъжа, за да се научите на истинското благочестие. Учението, което е според благочестието е библейски израз, който отговоря на тази и само тази истина, която е способна да те заведе в истинска святост, любов, себеконтрол, вяра, посвещение не на религия и на хора, но на Бога и подобни дела на любов към Бога.

Нека да видим какво казва Библията на тема божията майка, богородица, и пресветата богородица. Преди всичко искам да се съглася за уникалността на Мария сред  всички жени някога раждани. Планът на Бога, според откровението, което ни е дадено в писанията, съдържа откупуване на вярващите от греха и смъртта. Цената е смъртта на някой невинен, някой, който участва в плът и кръв. Сред живите няма такъв човек, защото всички се раждаме като синове на Адам, което ни прави автоматично негодни, понеже сме продадени под греха. Или казано с други думи ние се раждаме с грешната природа на баща ни Адам и нищо не може да се направи по въпроса. Затова Бог има план, в който да изпрати в света някой, който не е заразен от греха. Същевременно проблемът е, че той трябва да е от същото естество – човек. Това прави задачата особено сложна. И тъй като не е имало кой, Бог идва сам на земята. Това е едно от най-неразбираемите събития в човешкия род. Дори когато някой започне да разбира поне малко, то трудността да обясниш на останалите не намалява по никакъв начин. Писанието казва: “Бог се яви в плът”.

Като че ли основните християнски секти, които днес се наричат църкви, имат съгласие по този въпрос. Няма противоречие между тях по този въпрос. Следващата трудност е, че той се родил от девица. Вероятно всеки човек знае какво е девица – това е жена, която не е имала сексуални взимоотношения с мъж, поради което има определен физически белег в нейното тяло, така че тази девственост може да се докаже чисто физически.

И рече Мария на вестителя: Как ще бъде това, понеже мъж не зная? И отговори вестителят, и рече й: Святия Дух ще дойде върху ти, и сила на всевишния ще те осени, за това и святото което се ражда от тебе, ще се нарече син на Бога. // Лука 1:34

И така планът на Бога е следният: той ще се роди от жена, за да може да влезе в този свят. Ще се роди обаче без намесата на мъж, което означава, че Мария няма да е майка на детето в генетичен смисъл, защото тогава то би наследило нейната грешна природа, но ще бъде нещо, аз вярвам така, както е днес наричат “сурогатна майка” – жена, която износва чуждо дете. Така бъдещото дете по никакъв начин не наследява грешната природа на родителите си, ако би имало такива. В този аспект е интересно, че Йосиф никога не е наречен баща на Исус,  докато Мария постоянно е наричана негова майка. Обаче нито веднъж Исус не се обръща към нея с нещо друго, освен с “жено”, както и обяснява, че негова майка и брат и сестра са тези, които пазят и изпълняват божието слово.

И некой си му рече: Ето майка ти и братята ти стоят вън, и искат да ти говорят. А той отговори на тогоз който му каза това и рече: Коя е майка ми и кои са братята ми? И простря си ръката към учениците си, и рече: Ето майка ми и братята ми. Защото който прави волята на Баща ми който е на небеса, той ми е брат, и сестра и майка.  // Матей 12:47-50

Мария е жена като всички останали, както е писано за нея, че била момиче от Израел, това е. Идеята, че тя е нещо различно от останалите момичета в Израел по това време не отговаря на нито една дума от писанията. Тя не се различава. Но от момента, в който зачева от Святия Дух, тя става наистина уникална. Какво означава, че тя зачева от Духа? Това понякога кара на хората да се чудят. Според доколкото аз разбирам, тя не е имала никакви особени преживявания, та камо ли сексуални свързани с Бога. Не, тя просто се е намерила, оказала се е бременна един ден, точно както е писано. Всъщност Бог често работи така в изцеления, чудеса и велики дела – ти ставаш свидетел на крайния факт, а не на самия процес. Причината най-често е, че такъв процес липсва! Бог казва и става, няма процес. Вижте на пример Битие 1 глава – няма никакви процеси, само завършени дела. Така е било и с Мария вярвам. Или, Бог е казал и в момента, в който го е направил, то се е случило. Мария е разбрала чак когато е спряло месечното й течение.

Въпреки това Мария с нищо не се различава от всички праведни момичета в Израел по това време. Бог избира нея, не защото тя е съвършена. Тя няма как да е съвършена, бидейки просто човек. И колко пъти Исус после трябва да говори с нея строго, или изобщо да откаже да говори с нея, за да се научи тя на пътищата на Бога.

И понеже се свърши виното, казва майка му на Исус: Вино нямат. Казва й Исус: Какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошъл. Казва майка му на слугите: Каквото ви каже, направете. Йоан 2:3-4

И като чуха своите му, излязоха да го уловят; защото казваха, че не е на себе си. // Марк 3:21

Всичко, което казвам не е за хората , които вече са решили в сърцата си да не се покоряват на словото на Бога, Библията. Човек, който вече е решил да не се покорява е непоправим, докато не се покае от злото си поведение. Но този текст е написан, за да могат хората на Бога, които търсят, но все още не са се утвърдили в истината на писанията, да намерят утеха в божиите пътища.

И никой не е възлязъл на небето, освен този, който е слязъл от небето, Сина Човешки, който е на небето. // Йоан 3:13

share

Comments

  1. Интересно е също така според мен да се отбележи, че никъде в Новия Завет не говори за Мария като нещо повече от свята вярваща жена. От началото до кряя НЗ говори за Исус, че той е пътят, спасението, живота, нашия Господар, спасител, Царят на царете, той изпрати Святия Дух, той ни води при Бащата… Но за Мария никога нищо. Павел казва, бъдете последователи на мен, както съм аз на Помазания. За Мария не пише нищо подобно. Дори нямама една дума на поучение, оцвен молитвата й на благодарност към Бога, преди още Исус да се роди. По време на служението си Исус не говори за нея, напротив, избягва ги и дори казва, че роднини за му тези, които вършат волята на Баща му, а не тези по плът. После след възкресението, нито учениците нито другите хора писали НЗ не я споменават. Никъде няма “така каза майката на Исус” или “не забравяйте да почитате майката на Исус”… Защо? Защото това идолопоклонство се е появило в следващите векове.

  2. Чудя се как хората се покланят и се молят на някой, за който не е записано нищо в библията освен, че е едно момиче от Израел, което Бог е избрал, за да се роди Исус Спасителят на света. Няма нищо друго написано, заповядано и подобни за Мария. Ето и текста в който се казва че тя е избрана, за да се роди Спасител.
    Лука 1:„А в шестият месец изпратен беше вестител Гавриил от Бога в град Галилейски, на който името е Назарет, при една девица сгодена за мъж на име Йосиф, от дома Давидов, а името на девицата Мариам. И като влезе вестителят при нея, каза: Радвай се благодатна! Господарят е с тебе: благословена си ти между жените. А тя щом го видя смути се от думата му и размишляваше какво ще бъде това поздравление. И каза ѝ вестителят: Не бой се, Мариам; защото си намерила благодат в Бога. И ето ще забременееш в утробата си, и ще родиш син, и ще наречеш името му Исус. Той ще бъде велик, и Син на Вишнаго ще се нарече; и ще му даде Господарят Бог престола на баща му Давида; и ще царува над дома Яков за винаги, и царството му не ще да има край. И каза Мариам на вестителя: Как ще бъде това, понеже мъж не зная? И отговори вестителят, и каза ѝ: Святия Дух ще дойде върху тебе, и силата на Всевишния ще те осени; за това и святото което се ражда от тебе, Син Божий ще се нарече. И ето, твоята сродница Елисавет, и тя в старините си зачена син, и този е шестий месец за нея, която се казваше неплодна; защото нема в Бога невъзможно нещо.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *