Православието

Православието

Не искам някой да остане с впечатлението, че една, която и да е деноминация има правата да бъде най-добрата или най-лошата такава. Смятам обаче за целесъобразно да напиша тема за всяка една основна деноминация, ако Бог позволи. Защото е наложително божиите хора да започнат да се ориентират. Това засега не се е случило, следователно има все още нужда да се пише по темата. Аз лично не вярвам, че която и да е деноминация ще има място в небесното царство, по-скоро те са една от най-сериозните пречки за истински духовен растеж на отделния християнин.

В човешката природа има нещо удивително на тема “аз, мене и моето” – то винаги е най. Не по-различно и даже с още по-голяма сила е относно “моята църква” – тя е най-истинската, която и да е тя, е тезата на всеки плътски християнин. Скоро ще разберете защо е така.

Първото, за което ще трябва да говорим, когато говорим за православие, са свещените писания, или както днес ги наричаме Библията. Всъщност библия е дума от гръцки произход, която означава книгите (τα βιβλια) и е в среден род, множествено число. В средните векове започнала да се възприема като в женски род, единствено число, и така и до днес. Причината основно се състои в това, че векове наред тези книги са отделни книги, свитъци, които били по-скоро библиотека, отколкото една книга. Затова в музея на Библията в Ерусалим може да се види свитък с книгата на пророк Исая и в него няма други книги. Книгата в днешния ѝ вид е изобретена по-късно. Но в четвърти век вече са се научили да събират страниците в книга, а не да пишат на руло, и затова имаме вече книги, като днешните, които съдържат всички свещени книги на един език – гръцки. Това са известните кодекси, за които сега не е време да говорим. Оригинално книгите на библията са писани на два езика – еврейски и гръцки. Еврейски за Стария Завет и гръцки за Новия. В тези кодекси всички книги са на гръцки и има добавени книги към тези на Стария Завет, които книги не могат да се намерят в еврейските оригинали, наричат ги неканонични. Тези книги са много харесвани от деноминациите, които са най-стари – католиците, православните, англиканската църква (поне първоначално), и вероятно, но без да съм сигурен, коптската. Те харесват в различна степен различен брой от тези еретични книги и ги включват в техните издания на Библията. Това се прави, за да послужи като извинение на различни практики, които не са описани или са за бранени в Новия Завет.

Правило номер едно за изучаване на Библията

Правило номер едно за четене, изучаване и разбиране на Библията, според самата нея, е следното, казано още от Мойсей на Израел:
“Сега слушай, Израилю, повеленията и съдбите, които ви уча да вършите, за да живеете, и да влезете и наследите земята, която ви дава Господарят Бог на бащите ви.  Да не притурите нещо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Господа вашия Бог, които ви заповядвам.”  Второзаконие 4

Същата истина можем да чуем от устата на Исус:

“И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;  и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.  И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането ѝ бе голямо.  И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението му;  защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците. ”

Явно е, че казаното “тези мои думи” е валидно за цялото учение на Господаря. И последно, те са употребени отново от него в книгата Откровение 22 гл., като едно велико предупреждение против този грях, толкова обичан от хората, да променят Библията вместо себе си.

” Аз Исус изпратих моя вестител да ви засвидетелствува това в събранията. Аз съм коренът и родът Давидов, светлата и утринната звезда.  И Духът и невестата казват: “Ела”; и който чуе нека рече: “Ела”; и който е жаден нека дойде, и който иска нека вземе даром водата на живота.  Съсвидетелствам на всеки, който слуша думите на пророчеството на тази книга: Ако приложи някой на това, Бог ще наложи на него неписаните в тази книга язви; и ако отнеме някой от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме неговата част от книгата на живота, и от светия град, и от написаните в тази книга. Казва онзи който свидетелствува това: Ей, ида скоро. Амин; Ей, дойди, Господи Исусе!”

Получаваме следната картина: ако някой добави или махне от думите  на Бога, които той е написал, ще си има сериозни проблеми с него, до толкова, че може да не наследи спасение, ако е упорит! Сега остава да уточним, какво означава някой да маха и да прибавя на думите на Бога.

Махане и прибавяне – дела против словото на Бога

Има изключително много начини да промениш нечий, на когото и да било, текст. Да вземем едно завещание. Завещателят е написал своето завещание, но вече е мъртъв и не може да направи нищо повече. Но ти имаш и празен лист хартия с неговия подпис и можеш да напишеш каквото си искаш. Освен това корумпиран нотариус е готов да фалшифицира документа. Остава само да се справиш с истинското завещание. Това е, което правят с Библията. Бог чрез Исус ни завеща царство, което е основано на неговото вечно слово. Хората, които нямат страх от Бога, постоянно го променят и фалшифицират. И това е на ниво оригинали и на ниво преводи, и разбира се го правят с най-научни думи.

  Другата форма е като добавиш книги в Библията и караш хората да си мислят, че това също е божие слово.

Трети вариант е като превеждаш лошо и изчанчено – постоянно го правят, например с името на Господаря – вместо Исус Помазания, както е истината, го пишат на гръцки Христос, което е пълна корупция. Прочетете отделната тема по въпроса

. Отделно може да се прибавя/маха като се “забравят” отделни пасажи и никога не се говори за тях, все едно не съществуват. Например така правят поне протестантите с 3-то Йоан, в което  ясно се казва, че един индивид, наречен Диотреф, обичал да е пръв, дотолкова, че пъдел от събранието всички, дори пратените от 12-те ученици, пратениците на Исус! Бил нагъл. Йоан пише, че подобни хора не познават Бога. А днес има толкова много от тях навсякъде. Това послание няма да го чуете да се проповядва в протестантска църква, или ще бъде спестена точно главната тема! Причината е, че всеки пастор е един Диотреф.

Промяната може да се направи с пряко отричане на явния смисъл на нещо казано в Библията. Това е постоянно. Например в писанията хората, които приемат Святия Дух говорят на езици, непознати езици. Днес цели деноминации категорично отказват да приемат говоренето на езици, като например православната, като някои стигат до там да казват, че това е говорене от дявола. Това също е форма на махане/прибавяне и промяна.

Друг начин е чрез църковните устави – те често пряко се противят на словото на Бога, като принуждават вярващите да вършат неща, които определено не ги пише в Библията, като например да се молят на икони, или да палят свещи.

Не мога да не съм силно разочарован от отношението на деноминациите към истината. Моите опити да споделя откровенията, които имам, с тях, се увенчаха с 98% неуспех. Те приеха някои неща, които обаче по никакъв начин не промениха общата доктрина на тяхната деноминация, Не мисля,че съм единственият, който е опитвал… Тъжното е, че поради това, което правят много хора ще наследят не небето/Божието царство, а ще наследят ада и смъртта, но те сега не виждат “по-далеч от носа си “. Затова е необходимо да се пише, за да могат хората, които търсят наистина Бога да намерят необходимата истина, която да ги освободи от оковите на която и да е религиозна секта.

Запомнете, че всяка християнска организация претендира да е най-правилната пред Бога, но в Библията няма нито една организация на християни, нито има заповед да се правят такива организации. Исус живее с учениците, а не се събира с тях в неделя, нито на сутрешна литургия. Той не им чете записани проповеди от преди столетия, а им говори това, което им е нужно в момента, това, което би им помогнало да разбират и да се покоряват на истината. Той не ги отделя в някаква зала, а ги взима близо при себе си, за да им покаже своите пътища и за да ги направи свои свидетели. Днес не е по-различно – ако и Исус да не е днес тук и ние да не го виждаме, понеже той е на небето отдясно на Бога, той не ни остави сираци, както казва сам той, но изпрати Святия Дух, да бъде с нас. Ако човек се покори да приеме Святия Дух, той е воден от Духа по подобен начин както и самия Господар е бил воден от Духа.

Какво обаче прави православието

То прави светските хора да си мислят, че са християни. То е направило цели народи, най-вече славяните, да се считат за праведни хора, за хора, които вярват в истината, ако и това да не е вярно. Целия български народ се  счита за православен, но са безбожници и атеисти, които на Великден ядат козунак и шарени яйца. Разбира се някои от тях имат някакво съзнание, като в стил: “да, знам, че има “нещо””. Нещо? Нима такава вяра може да спаси някого? Не вярвам. Има и някои, които имат истинско религиозно съзнание и са обучени как да се молят на Бога, на светиите и на дева Мария. Разбира се много православни особено жени, предпочитат да се молят на Мария, което им изглежда по-лесно… Така хиляди молитви са отправени в нищото – никой никога не ги чува! Това е същото като да се молиш на Буда или на Аллах – няма никаква разлика, няма кой да те чуе. Искам да си набиете в главите една много основна истина на писанията. И тя е следната: когато учениците на Исус, го молят, той да ги научи да се молят, той ги учи така:

“И кога се молиш, не бъди като лицемерите, които обичат да се спират по синагоги и по кръстопътища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда.  А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и, като си заключиш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. А кога се молите, не говорете излишно като езичниците; защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути;  прочее, не бивайте тям подобни; защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, още преди да поискате от Него. . А молете се тъй:

“Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име;  да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;  насъщния ни хляб дай ни днес;  и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си;  и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин. ”

Специално цитирам православния превод, за да няма никой претенции, но това са думите на Исус в евангелието на Матей 6 глава, в православната Библия!  Ако някой от вас може да ми покаже тук молитва към Мария или някакви мъртви християни, добре, започвам да се моля и аз на тях от днес. Но ако молитвата е отправена само към Бога баща, то всички вие трябва да се покаете, че се молите в непокорство на словото на Бога. Исус е словото на Бога, той е този, който ни изяви Бога и ни научи на познаване на Бога. Защо сте се върнали в своето си езичество, да се молите на мъртвите за живите?

Има стотици и стотици неща, които православието е приело да прави, които са отдалечили тази деноминация толкова далече  от истината и от Бога. Целият народ страда от това робство, защото тази секта се е присламчила за държавата и принуждава хората, като ги бие по съвестта, да се прекланят пред техните светини и да служат на техните идоли, защото какво друго са всички тези “светии”, ако не героите, пред които са се прекланяли гърците преди? И не само това, но също така воюва срещу всеки, който не е съгласен с нея, вместо да се покае и да промени пътищата си. Но знаем, че деноминациите не се каят – те страдат от перманентно отстъпление, защото е заложено в уставите им да не се променят!

share

Comments

 1. За жалост православието е една редица безполезни ритуали и традиции, които не могат да бъдат намерени в Библията (а тя, или тези 66 книги са Божието Слово). Тези неща, с които се занимават “божиите хора” от православната църква – лидерите, нещата, които подстрекават и народа да върши, са пълна тъмнина, и в пълен контраст на думите на Исус. Тези хора претендират да са духовни водители и учители, но или не разбират написаното ни най-малко (но тогава защо учат другите?), или открито заблуждават, оставяйки хората да вършат обреди, които нито са заповядани, нито водят до вяра, правда и любов. Лошото е, че подобни практики могат да доведат дори и някой, който наистина вярва в Бога, да бъде объркан дотолкова, че да не се спаси. А хората, които не вярват особено в Исус, не са и увещавани да вярват, а им се казва да изпълняват традиции.
  Може би удобството и от двете страни е това, което подържа тази институция. Има поводи за празненство като кръщенета, сватби, и каквито други обреди са измислени, които са доход за поповете, и събитие-забавление за хората. На тема погребения и опявания на гробовете – препитание за попа, и фалшиво облекчение и успокоение на хората, които са загубили своите близки. Някои им казва, че така се прави, че е добре да се молят за мъртвите и на тях, да ги посещават на гроба на конкретни дати, и т.н. Може би това кара хората да се чувстват малко по-добре, малко по-спокойни, но е лъжа и не носи никаква полза.

  Разсъдете сами, как се вписват тези пасажи от Словото с основните практики на православната църква:

  На тема икони, статуи, всякакви ръчни изработки, на които хората се молят:

  “Не си правете идоли и истукани, и не си издигайте стълбове, и не изправяйте в земята си камъни с образи, за да им се покланяте, защото Аз съм Господарят, Бог ваш.”
  (Левит 26)

  Вие се приближихте и се спряхте под планината, а планината гореше в огън до самите небеса; и имаше тъмнина, облак и мрак.
  И Господарят ви говори (на планината) изсред огъня; гласа на думите (Му) чухте, но образ не видяхте, а чухте само глас.
  И Той ви яви завета Си, който ви заповяда да изпълнявате, десетословието, и го написа на две каменни скрижали.
  Тогава Господарят ми заповяда да ви науча на наредбите и законите, за да ги изпълнявате в земята, в която влизате, за да я завладеете.
  Дръжте твърдо в душите си, че вие не видяхте никакъв образ в оня ден, когато Господарят ви говори на (планина) Хорив изсред огъня,
  да не би да се развратите и си направите дялан образ, лик на някой кумир, който да представя мъж или жена,
  лик на някой добитък, който е на земята, лик на някоя птица крилата, която хвърка под небесата,
  лик на някой (гад), който пълзи по земята, лик на някоя риба, която е във водите по-долу от земята;
  и да не би ти, като погледнеш на небето и видиш слънцето, месечината и звездите (и) цялото небесно войнство, да се прелъстиш, та да им се поклониш и да им послужиш, защото Господарят, Бог твой, ги е отредил за всички народи под цялото небе.

  А вас Господарят (Бог) взе и ви изведе из желязната пещ, из Египет, та да бъдете народ за Негов дял, както е това днес.
  И Господарят (Бог) се разгневи на мене заради вас и се закле, че няма да премина Иордан и няма да вляза в оная хубава земя, която Господарят, Бог твой, ти дава за дял.
  Аз ще умра в тая земя, без да премина Иордан, а вие ще преминете и ще завладеете оная хубава Земя.
  Гледайте, да не забравите завета на Господаря, вашия Бог, който Той сключи с вас, и да си не правите кумири, които да изобразяват нещо, както ти заповяда Господарят, Бог твой;
  понеже Господарят, Бог твой, е огън, който пояжда, Бог ревнител.
  Ако пък ти се родят синове и внуци, и, като поживеете дълго на земята, се развратите и направите дялан образ, който да изобразява нещо, и направите това зло пред очите на Господаря, вашия Бог, и Го разгневите,
  то призовавам днес вам за свидетели небето и земята, че скоро ще изгубите оная земя, която отивате да наследите отвъд Иордан; няма да останете в нея задълго, а ще загинете.
  И ще ви разпилее Господарят по (всички) народи, и ще останете малко на брой между народите, при които Господарят ще ви отведе;
  там ще служите на (други) богове, които ръка човешка е направила от дърво и камък, които не виждат и не чуват, не ядат, и не помирисват.
  Но когато там потърсиш Господаря, твоя Бог, ще (Го) намериш, ако Го търсиш от все сърце и душа.
  Кога изпаднеш в скръб, и кога всичко това с време те постигне, ти ще се обърнеш към Господаря, твоя Бог, и ще послушаш гласа Му.
  Господарят, Бог твой, е Бог (благ и) милосърден; Той не ще те остави, не ще те погуби и не ще забрави завета с твоите бащи, който им е с клетва утвърдил.
  Защото, разпитай за предишните времена, които са били преди тебе, от оня ден, когато Бог сътвори човека на земята, и от единия край на небето до другия: бивало ли е нещо такова, като това велико дело, или чувало ли се е подобно на него?
  Чувал ли е (някой) народ гласа на (живия) Бог, Който да говори изсред огъня, както ти си чувал, и останал ли е жив?
  Или опитвал ли се е някой бог да отиде и си вземе народ изсред друг народ чрез порази, личби и чудеса, чрез война, и с яка ръка, с висока мишца и с големи ужаси, както направи за вас Господарят, Бог ваш, в Египет пред твоите очи?
  На тебе е дадено да видиш това, за да знаеш, че само Господарят (Бог твой) е Бог, (и) няма друг, освен Него.
  (Второзаконие 4)

  Знаем също, че Божият Син дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истинския Бог; и ние пребъдваме в истинския Бог – Неговия Син Исус Помазания. Той е истински Бог и живот вечен.
  Деца, пазете себе си от идолите. Амин.
  (1 Йоан 5)

  Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: “Ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ”.
  “Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господарят, и до нечисто се не допирайте, и Аз ще ви приема”;
  “и ще ви бъда Баща, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери”, казва Господарят Вседържител.
  (2 Коринтяни 6)

  На Бог идоли от всякакъв тип са му противни.

  На тема починали хора:

  “Кога влезеш в земята, която Господарят, Бог твой, ти дава, да се не учиш да вършиш гнусотии, каквито са вършили тия народи;
  не бива да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказвач, гадател, вражач, магьосник,
  омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита мъртви;
  защото, всеки, който върши това, е гнусен пред Господаря, и тъкмо поради тия гнусотии Господарят, Бог твой, ги изгонва отпреде ти.”
  (Второзаконие 18)

  Господарят забранява да се занимаваме да търсим и да се допитваме до мъртвите.

  “Тогава един книжник се приближи до Него и Му рече: Учителю, ще вървя след Тебе, където и да идеш.
  А Исус му казва: лисиците имат леговища, и птиците небесни – гнезда; а Човешкият Син няма къде глава да подслони.
  Друг пък от учениците Му рече: Господарю, позволи ми, първом да отида и погреба баща си.
  Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.”
  (Матей 8)

  Словото нарича починалите мъртви, но също така и невярващите “мъртви” – тоест, хората, които не познават Бога са вече мъртви. Бог е Бог на живите и както Исус възкръсна, така и всеки, който вярва и бъде спасен, един ден ще възкръсне. Ако обаче не познаеш Бога докато си жив тук, в този живот на земята, ти си вече осъден. Сам човек трябва да потърси Бога, да извика към него, да се покае и да прекара остатъка от времето си (било 5 минути или 50 години) познавайки и служейки му. Когато умреш и вичките ти роднини и приятели да се молят за твоето спасение, вече е късно, защото ти не си там, за да вземеш това решение. Затова няма време за отлагане – ако се двоумиш дали има или няма Бог, разбери, питай търси, защото не знаеш кога ще свърши живота ти. Ако вече знаеш, че Бог е жив, защото ти се е открил, нямаш извинение и ще отговаряш за решението си да не го познаваш. Бог се открива на всеки, подбужда всеки човек, защото иска да спаси всяка една душа. Дал ни е обаче свободна воля сами да го приемем, или не – но човек решава сам, няма друг, който да реши вместо него, било докато е жив, било след смъртта му.

  “А за възкресението на мъртвите не сте ли чели реченото вам от Бога, Който казва:
  “Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов”. Бог не е Бог на мъртви, а на живи.
  (Матей 22)

  “Другиму пък каза: Върви след Мене. А тоя рече: Господарю, позволи ми, първом да отида и погреба баща си.
  Но Исус му каза: Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти върви, повъзгласявай царството Божие.”
  (Лука 9)

  “И тъй, понеже Помазания пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл; защото, който е пострадал по плът, престанал е да греши,
  та през останалото в плът време да живее не вече по човешки похоти, а по воля Божия.
  Защото стига, дето през миналото време на живота вършихте волята на езичниците, като се бяхте предали на разпътство, похоти (мъжеложство, скотоложство, лоши помисли), пиянство, срамни гощавки и препивки, и на нечестиво идолослужение;
  затова те се и чудят, че вие не припкате заедно с тях в същото прекомерно разпътство, и ви корят;
  те ще дадат отговор на Онзи, Който е готов да съди живи и мъртви.
  Затова именно и на мъртвите беше благовестено, за да бъдат съдени по плът като човеци, а да живеят по Бога духом.
  Но близо е краят на всичко. И тъй, бъдете благоразумни и бодърствувайте в молитви.”
  (1 Петър 4)

  …и от Исус Помазания, който е верният свидетел, първороденият из мъртвите и началникът на земните царе. Нему, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез своята кръв и който ни направи пред Бога и своя Баща царе и свещеници, – слава и владичество вовеки веков! Амин.
  (Откровение 1)

  Исус е първият възкръснал от мъртвите, първороден из мъртвите. Той е живото доказателство за вечния живот.

  Тези пасажи са малка част от Словото, върху които може да се разсъждава. Търсете мъдрост от Бога, търсете да разбирате от Святия Дух, който човек трябва да поиска да получи от Бога.
  Пастори, епископи, дякони, попове, братя и сестри, които разбират – всички те са хора, които могат да се объркат, да не разбират нещо правилно или да го разбират не от Бога, а по човешки. Много причини има, но да научиш другите на нещо, което не е от Бога е много страшен грях. По-добре да не учиш никого, ако Бог не ти е потвърдил разбирането. А ако някой те учи, винаги проверявай учението спрямо Библията. Всички пасажи от Словото трябва да ти излизат, да са в пълно съгласие. Ако ли пък не, нещо не е наред. Бог се открива на този, който го търси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *