Помазаният или Христос?

Следващият текст е цитат от Уикипедия, без никакво изменение:

“В Новия завет, според Евангелието от Лука (1:26 – 33) ангелът Гавриел казва на Мария да нарече детето си Иисус, а според Евангелието от Матей (1:21) неназован ангел казва това на Йосиф. Точният текст в Евангелието от Матей е „ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му“, което свързва името на Христос с неговата роля на спасител на човечеството.[19][20]

Името „Христос“ идва от гръцкото Χριστός, което означава „помазаният“, превод на еврейското מָשִׁיחַ (Машиах – Месия).[21] Помазването на даден човек е символ на това, че Светия дух идва върху този човек и го прави способен да извърши делото, дадено му от Бога. Много хора в Стария завет са наречени помазаници на Бога: Давид, Саул, Навуходоносор и други.

В Септуагинта, гръцки превод на Библията, съставен повече от век преди времето на Иисус, думата „Христос“ е използвана за превеждането на еврейската дума Месия.[22] В Евангелието от Матей (16:16) думите на апостол Петър „Ти си Христос“ идентифицират Иисус като Месията.[23] В контекста на Новия завет „Христос“ се използва като титла, но в по-късната употреба се превръща в име, част от името „Иисус Христос“. [24]”

Казаното е практически вярно, но има едно но. Искам да обърнете внимание на последното изречение, защото тази факт стои в основата на съвременното отстъпление на деноминации и църкви. Това е, че нещо казано в Библията, което е имало определена смислова стойност,  е било променено в историята след това. И тъй като е дошло последното време и Бог е повикал хората си към покаяние и връщане в истината, то това няма как да започне преди да се възстанови текстът на светите писания така, както той е бил написан, и да бъде преведен така, какъвто е бил първоначално заложеният от авторите и от Великия Автор – Бога – смисъл. Този процес вече е започнал и не може да бъде спря от никой човек, църква или деноминация. Бог идва скоро и той иска една чиста невяста, без пороци и без грехове, но ходеща в любов и вяра. Ако искаш да си част от нея, не ти казвам да се присъединиш към мене, но към Бога и да започнеш да разбираш!

Оригинални  езици на Библията и правилен подход при превод

Библията описва времената от сътворението до новото небе и новата земя. Самата тя обаче е писана “само” 1500 години, а земята има поне 7000 такива(но най-много 10000). Има различни причини за това, някои са известни, други – не. Обаче остава фактът, че Мойсей, който започва писането на Библията, описва събитията назад до сътворението и напред пророчески поне 1000 години, за да опише идването на Пророка, тоест Исус. Последен в Библията пише Йоан, любимият ученик на Исус, който отново пророчески се протяга на пред до края на времената, описвайки новото небе и земя, на които царува правда. Мойсей пише на иврит, Йоан на гръцки. Това е основния модел, който имаме – Стария завет, което включва и всички пророци е писан на иврит, Новия – на гръцки. Стария е преведен на гръцки през последните три века преди Новия завет, не от християни, а от юдеи! Това е много важно за нашето изследване сега. Следователно ние имаме ясен еквивалент на всичко записано на еврейски език на друг, преводен език. Това е голямо улеснение, когато трябва да се превежда. Освен това писателите на Новия Завет, които явно получават инструкции да пишат на гръцки, всеки един от тях по отделно и всички те заедно. Макар да биха могли да пишат на латински, да кажем. Изглежда, че за тях да пишат и разбират гръцки вече е било навик, и също са мразели латинския, поради робството на Рим. Но това са само размисли.

Когато Мойсей пише, някои от описаните събития са се случили в Египет и там се е говорило на местния език. Но той го записва на своя си език. Това е нормално и всички ние постъпваме така. Също имаме различни царства и царе, които влизат във отношения с евреите. Например Данаил е говорил целия си живот на друг език, не на еврейски, но всички негови думи са записани на иврит. Подобно на много места. Абсолютно същото става с Новия Завет: В Юдея, Галилея и Самария се говори на някакви форми на еврейския език. Статията на Уики, го нарича арамейски, но Новия Завет говори за еврейски език, а не за арамейски, следователно за мене вярното е, което е в Новия Завет. Важното е, че Исус и учениците му, и фарисеите, и юдеите НЕ говорят на гръцки! Исус никога не е наричан от никого от тях Χριστός, защото това е една гръцка дума, която е превод, превод, превод, превод, превод на еврейското מָשִׁיחַ (Машиах). Той винаги е бил наричан  מָשִׁיחַ (Машиах). Сега, това е думата, която е използвана в целия Стар завет, за да опише тези хора, които Бог избира за своите си цели. Защото когато Бог избира някого, първото нещо е да даде на такъв човек Святия си Дух, понеже без Святия Дух никой човек не може да направи нищо за Бога. Но Святия Дух е невидим, понеже той е дух. а духовния свят е невидим за нашите очи. За да може да бъде засвидетелствано идването, оставането и изобщо присъствието на Святия Дух, Бог е дал серия от ритуали, които по един избран от Бога начин да покажат, че Духът на Бога е там. Затова обикновено хора, които вече са доказано изпълнени с Духа свидетелстват за това, че някой друг приема Духа. Един от начините е чрез поставяне на ръцете си върху човека, който приема Духа. Друг начин, пак избран от Бога е като излее върху него чисто маслинено масло – зехтин – върху главата на човека. Ето как Самуил помазва Давид и какви били последствията от това:

“Тогава Господарят каза на Самуил:

– До кога ще плачеш за Саул, тъй като аз съм го отхвърлил да не царува над Израел? Напълни рога си с миро ( това е друга дума за зехтин- авт. бел.) та иди; аз те изпращам при витлеемеца Есей; защото си промислих цар измежду неговите синове.

А Самуил каза:

-Как да ида? ако чуе Саул, ще ме убие.

И Господарят каза:

-Вземи със себе си юница и речи: “Дойдох да пожертвувам на Господаря”;  и покани Есей на жертвата. Тогава аз ще ти покажа какво да правиш; и ще ми помажеш, когото ти посоча по име.
И Самуил направи, каквото Господарят каза, и дойде във Витлеем. А градските старейшини го посрещнаха разтреперани, и рекоха:

-С мир ли идеш?

И той рече:

-С мир. Ида да пожертвувам на Господаря; осветете се и дойдете с мене на жертвата.

И той освети Есей и синовете му и ги покани на жертвата.  И като влизаха и видя Елиав, каза си: “Несъмнено пред Господаря е помазаникът му”. Но Господарят каза на Самуил:

-Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господарят гледа на сърце.

Тогава Есей повика Авинадав, та го направи да мине пред Самуил, а Самуил каза: “И този не е избрал Господарят.” Тогава Есей направи да мине Сама; а той каза: “Нито този е избрал Господарят. ” И Есей направи да минат седемте му сина пред Самуил, но Самуил каза на Есей: “Господарят не е избрал тия. ” Тогава Самуил рече на Есей:

-Присъствуват ли тук всичките ти чада?

И той рече:

-Остава още най-младият; и, ето, пасе овцете.

И Самуил каза на Есей:

-Прати да го доведат; защото няма да седнем около трапезата, докато не дойде тук.

И прати та го доведоха. И той беше рус, с хубави очи, и красив наглед. И Господарят каза:

– Стани, помажи го, защото той е.

Тогава Самуил взе рога с мирото та го помаза всред братята му; и Духът на Господаря дойде със сила на Давид от същия ден и после. Тогава Самуил стана та си отиде в Рама. ” //1 Царе 16 гл.

 

От това изливане на масло върху някого ние  виждаме основния принцип и причината хора да бъдат наричани помазаници. В Стария Завет има много помазаници. Всички те са описани със същата еврейска дума  מָשִׁיחַ (Машиах – Месия). И думата, с която евреите превеждат този термин на гръцки е  χριστός, което означава „помазан“ .  И когато идва времето на Новия Завет, те наричат именно Исус помазаният. Никой човек не отива при него да го помаже с масло, никой пророк не го прави. Но се случва нещо уникално – когато Исус опита при Йоан за да бъде потопен от него във водата, тогава Святия Дух идва върху него в телесен образ на гълъб. В този странен случай Бог отказва да даде свидетелството за своя син на някой друг, но сам се заема да засвидетелства за него и да го помаже за делото, за което е повикан от Бога, което е да плати цената на нашите грехове! Защото следващият път, когато Святия Дух идва, този път като изпълнение на обещанието на Бога да даде Духа си на всеки човек, той идва като огън, а не като гълъб. Забележете, че са можели да видят това и да чуят гласа на Бога само онези хора от божия народ, които са били готови да оставят греха, да се покаят, да се отвърнат от него ида отидат в покорство на Бога да бъдат потопени във вода от Йоан.

Когато авторите на Новия Завет пишат те използват същата таз гръцка дума, за да пресъздадат еврейската дума, с която е наричан Исус. Те я превеждат. Те не го наричат Исус Месията, или Исус машиях, нито Иса Меси (това е на турски), но казват еднозначно, че той е помазаният. Вашите преводачи, преводачите наети от църковните секти не обичат да нарушават традициите, защото това ще разруши същите тези традиции. Затова те са се подиграли с Исус и са му отнели титлата, която той има и носи с достойнство, да бъде божият помазаник завинаги. Амин. Всички останали са получили правото да я носят, освен Исус, който е истински достойният да я носи. Замислете се искате ли повече да четете преводи, които в прав текст отричат че Исус е божият помазаник. Аз не го правя.

 

share

Comments

 1. Аз съм дете на вярващи родители. От малка познавам църковната среда, или поне протестантските църкви, които майка ми и баща ми обикаляха. Църковната идея за “събиране” се беше пренесла и у дома, където баща ми беше пасторът, разбиращият – той ни четеше и тълкуваше Библията от време на време, а ние слушахме. Аз вярвах в Бога, молех се, потопих се във вода, когато бях на 8, вярвах, но търсех Бога само, когато имах проблеми и изпадах в нужда; случвало се е Бог да ме подбужда на неделна служба към покаяние, да ме подбужда да го търся, да изучавам Словото, но за жалост с полвинчати опити света надделява – училище, приятели и познати от света, активности…и Господарят остава на заден план. Не мога да виня никого освен себе си за несериозното си вятърничаво отношение към Господаря, който винаги е бил там, щом го потърся. Но Бог не заслужава това. Каква милост трябва да има, за да ни прощава всеки път! Това обаче може да са вашите деца – израснали в църквата, но неспособни на нищо добро; и това ако вярват въобще, а не са отхвърлили Бога, заради лицемерието, в което са въвлечени и участват. Учете децата си на Истината, това е дълг на всеки вярващ – децата юо плът и децата във вярата, Бог дава благодат.
  На 18 години бях, когато за първи път чух и разбрах, че всъщност думата Христос не е като думата Иван, че това не е фамилното име на Исус, нито пък част от името му. За мен беше голямо откритие и бях изключително учудена, че за толкова години по църквите, толкова години с Библии, лежащи навсякъде вкъщи, аз не знаех, че Исус Христос всъщност е Исус Помазания. Спомням си, че бях виждала Библия, в която да има звездичка и под линия да пише: Месия, Помазаник, но явно съм подминала без да разбера. Но под линия?! Името на брат ми е Христо, но той също не знаеше, че думата има значение на български.

  По някаква причина християните не реагират на това откровение, което за мен беше огромно. В Новия Завет думата Христос се среща около 500 пъти и представете си – всеки път, когато прочетем “Христос”, всъщност прескачаме основата, значението, смисъла на “Помазан”, Божият Помазаник. Това прави Новия и Стария Завет неразривно свързани нагледно за секунди, не трябва да откриваш топлата вода, както се казва, разбирането е там черно на бяло – Исус е този, за когото говори цялото Слово, Помазания, единственият, чрез когото имаме спасение и вечен живот.

  Ако някой разбира това, не бива да продължава да нарича Исус “Христос”.

  Вижте разликата:

  Един от двамата, които бяха чули за Иисуса от Иоана и бяха тръгнали след Него, беше Андрей, брат на Симона Петра.
  Той пръв намира брата си Симона и му казва: намерихме Месия (което значи Христос);
  и заведе го при Иисуса. А Иисус, като се вгледа в Него, рече: ти си Симон, син Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което значи Петър – камък).

  Месия ~ Христос – и двете не са на български, въпреки че смътно може би се разбира идеята

  А Исус, като се обърна и ги видя, че идат подире му, казва им: Какво търсите? Те му отговориха: Рави! (което значи: учителю) Къде живееш?
  Казва им: Елате и вижте. Те отидоха и видяха къде живее; и престояха оня ден при него. Часът беше около десетия.
  Един от двамата, които бяха чули за Исус от Йоан и бяха тръгнали след него, беше Андрей, брат на Симон Камък.
  Той пръв намира брата си Симон и му казва: Намерихме Месия (което значи Помазания);
  и заведе го при Исус. А Исус, като се вгледа в него, рече: Ти си Симон, син Йонин; ти ще се наречеш Кифа (което значи Камък – камък).
  (Йоан 1)

  Рави, Месия, Кифа – еврейски
  Учител, Помазан, Камък – български
  Христос, Петър (петрос) – гръцки

 2. Проблемът с това, че се е превърнало в име се решава по следния начин: Всеки може да се обръща към Бог на какъвто и да е език. Ако ти предпочиташ гръцкия език, за да говориш на Бога, в това няма никакъв проблем. Ако предпочиташ иврит, или английски – също. Но когато говорим за превод на самата Библия, ние нямаме никакви права да променяме оригиналния смисъл, който е заложен от авторите на текста. Няма никакво значение църковните ви традиции, нито одобрението от хората, нито падналите печалби от непродадени Библии, важното е човек, който чете да разбира оригиналния замисъл на автора, останалото е измама и манипулация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *