Себелюбие, сребролюбие, надменност, гордост

Павел, пратеник и пророк на Бога, на когото е дадено от Бога да напише голяма част от посланията на Новия Завет, дава някои удивителни пророчества, които и до ден днешен удивляват със своята пълнота и акуратност. Едно от тях се изпълнява в нашите дни толкова буквално, че ти се иска по-скоро да избягаш в някое друго време и място, отколкото да гледаш в какво е започнал и в наши дни завършва ДА СЕ ПРЕВРЪЩА ЧОВЕКЪТ ПОД ВЛИЯНИЕ НА ГРЕХА В НЕГО. В това пророчество има един основен времеви белег, чрез който може да се определи в кое време живеем. То започва с думите:

¨А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви…”

и после продължава да описва характера на хората от … нашето време:

“…хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви,…”

и тук все едно изведнъж започва да говори за религиозните хора:

“..имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината. “

Как се подмамват жени, които са обременени от грехове? От това което виждам през годините мога да кажа еднозначно: много лесно е да подмамиш една жена, която е обременена от грехове. Считам, че църквите ви са пълни с подобни жени, чиито уши са “галени” от амвоните с много и сладки думи. И изглежда, че това е, което обичат да слушат жените – някой да им гали ушите с разни сладки църковни басни и да им обърква ума. Цел? Членска маса, пари, влияние в обществото, гордостта на живота – списъкът може да стане много дълъг.

“И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисей, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата.”

Извратен във вярата не може да бъде наречен човек, който е външен, трябва да е някой, който е вътре. За съжаление имената на Яний и Ямврий не могат да бъдат намерени в Библията, затова може само да се спекулира, кои са те. Аз не бих искал да ви въвличам в бабешки и пасторски басни и затова няма да ви давам църковни тълкувания на този текст. По-скоро е добре да се потърси, защо Павел не е описал по-подробно тези личности. Явно е, че Тимотей е “бил в час” за тези личности, но Павел или не е обърнал внимание, че ние не сме, или нарочно Святия Дух не му е позволил да ги описва. Колко хора се противели на Мойсей? Това звучи като виц, понеже на Мойсей са му се противили толкова много хора – цели народи. Първо цял Египет, а после целият народ на Бога – Израел. После пак разни народи, като моавци и разни други. Дори до днес, след като той е мъртъв от толкова хилядолетия, толкова много народи продължават да се противят на неговите думи!!! Така излиза, че Святия Дух нарочно не е определил онези двамата, за да се замисли човек дали не попада и той в категорията на тези, които се противят на истината. И още по-сложно става, когато видим, че в случая Мойсей е само пример, защото тук  става въпрос за хора, които се противят на учението на Исус Помазания. Днес толкова много хора го правят, че не знам откъде да започна.

“Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както се откри безумието и на тия двама.”

Пак ви казвам, че не е известна онази история, в която станало известно безумието на Яний и Ямврий. Не слушайте църковни басни! Фактът, който е важен е, че ако човек се противи на истината, то това негово безумие ще стане известно на всички един ден. После Павел преминава на позитивната част, какво е добро да се прави:

“А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, търпението, гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господаря.”

Обърнете внимание, че гоненията са важна част от живота на вярващия! И още повече, когато казва, че хората ще стават още по-лоши оттогава, от времето на Павел то и гоненията ще стават още по-големи. Разбира се хората на Запад биха ти казали, че днес тук, на запад няма гонения за вярата на християните, но това не е вярно. Защото проблемът са самите християни в момента. Ако християните започната да вършат доброто, на което са повикани, то неминуемо това ще доведе хората да ги мразят и преследват. Това е удивителното противоречие на човешката паднала природа, която не иска да се обърне към истината.

И следва едно от най-прикриваните на църковните амвони истини – едно от тези изречения, които пасторите биха искали да не са в Библията:

“Но и всички, които искат да живеят благочестиво в помазания Исус, ще бъдат гонени.”

Благочестието е задължително в царството на Бога и на Исус Помазания. То има следната дефиниция:

Яков 1:27. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и баща ето що е: да се грижи човек за сирачетата и вдовиците в неволята им, и да пази себе си неопетнен от света.

Следователно, ако ти започнеш да живееш неопетнен живот и започнеш да се грижиш за сирачетата, вдовиците, бедните, чужденците и нуждаещите се божии служители (не тези със заплати по амвоните), то ти непременно ще бъдеш гонен! Не го казвам аз, писанията го твърдят, а пасторите н го живеят. И ако ти не се учиш от тях, аз не бих ти писал, защото те не са малки да си четат писанията и да ги разбират. Но ти им се доверяваш, понеже те ти говорят в името на Бога и така те измамват, че са божи служители и че така се служи на Бога, като “търкаш скамейките” в религиозния спектакъл в неделя сутрин. И не ми се хвали, че в твоята църква Бог бил изцелявал, защото Исус ясно предупреждава, че пророчества, изцеления и чудеса не заменят благочестието! Ще има хора, които от амвоните директно заминават да бъдат наказани за вечността. Ако ти обичаш твоя пастор в действителност, то се погрижи за неговата душа, като го научиш на истинско благочестие!

Следователно първи, които попадат в списъка с яниевци и ямвриевци са пасторите, понеже те харчат всички пари на вярващите без да ги е грижа за бедните, чужденците, сираците и вдовиците. Те предпочитат своето добруване, заплати и т.н., които ще опиша по-натам в отделна тема, отколкото да нахранят гладния. Следователно те се противят на истината и имат вид на благочестие.

“А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени.”

Какви означава измамник? Това е някой, който се представя за нещо, което не е за своя изгода. Примери милиони. Нечестив и измамник е човек, който не е благочестив, но се представя за такъв. Твоята църква е пълна с такива хора, като започнеш от амвона.

“А ти постоянствувай в това, което си научил, и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил, и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в помазания Исус. “

Това е вече лично, защото повечето деца отрасли в църква днес не познават ама изобщо Библията, ама изобщо. Те не бива да си мислят, че са като Тимотей, а трябва да се покаят, че са били непокорни на Бога през цялото си детство! Следователно такива хора не бива да си мислят, че са мъдри за спасение, а по-скоро трябва да считат себе глупави за спасение, много глупави, защото са можели да станат мъдри и не са станали, защото ги е интересувало да са като света.

“Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.¨ //2 Тимотей 3//

Това е едно от най-генералните изявления на Павел от всичко, което е писал. Знаем, понеже и Петър ни свидетелства също, че писмата на Павел са писанията, тоест те са боговдъхновени.Така, по същия начин са вдъхновени и останалите книги от Библията, но не и от православната Библия, където има неканонични книги, които трябва да бъдат отхвърлени като нечисти и скверни. Те нямат място в Библията.

И така, времето, в което живеем, е време на алчност, гордост, егоизъм, себичност, отричане на Бога и на всяко благочестие, време на мания за пари и охолен живот, светски живот, ходене по ресторанти и забавления, “добре” прекарано време, във безкрайно ютюбване и т.н. Ще ми трябва цяла отделна тема за да опиша времето , в което живеем, но всички са горе-долу наясно. А бедните и чужденците, сираците и вдовиците са оставени да се грижат сами за себе си, което е обратното на благочестие. Ако ти не си гонен за твоето благочестие, то твоето благочестие е фалшиво!

 

share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *