Кръщаване на бебета води до заблуда

Кръщаване на бебета води до заблуда

Има някои “християнски” църковни традиции, които са толкова опасни и изглеждат толкова “безобидни”, че на човек му се иска да ми каже: И това ли отричаш? И какво толкова? Не прекаляваш ли със отричането на традициите на отците? Както толкова, та дори да не е истинско, на бебето какво лошо може да му се случи, когато родители и роднини извършват един религиозен ритуал?

Ето отговорът, който вярвам, че дава божието слово на тези и на други аргументи. (Плюс това, което ще кажа, е ясно “като бял ден”, че има още много аргументи, които могат да бъдат добавени и се надявам това да стане както в коментарите, така и в статии от други хора, така и в нашата социална мрежа към сайта.)

Базата за всяко едно духовно дело, което човек извършва в името на Бога и на Исус Помазания – неговият син и наш господар – трябва да бъде основана на божието слово, Библията. Ако ти очакваш духовни резултати в твоя живот и очакваш те да не са с демоничен произход, то по-добре е да основеш очакванията си на изпълнение на словото, което гарантирано има божествен произход! Защото самата Библия ясно предупреждава за идването на много хора, които ще искат да измамят, ако могат, дори вярващите! Не бъди един от измамениете!

Какво изобщо представлява така наричаното (поради изключително лошият му превод на български) “кръщение”? Думата преведена  на “нашенски” означава потапяне както във вода, така и на кораб в мъгла, например. Оттам и произлиза идеята за правя някого участник в нещо. На български имаме изразът “бойно кръщение”, което отговаря на първото сражение, в което някой участва, оттам и символично. За съжаление както и на много други места гръцко-православната традиция е надделяла и думата е останала непреведена, поради, което е загубила своя смисъл.

От казаното в предишния абзац може да се направи извод, че ако искаме да разбираме какво е кръщение, ще ни трябва по-добър превод. Мога да заявя пред Бога и пред Исус Помазaния, че преводът потапям, потапяне е много, много по-точен, и че отговаря на смисъла на оригиналната дума. Смятам, че днешните преводачи са в огромен дълг пред Бога за тези заблуди, които са вложили в самото божие слово, когато са го превеждали. За по-подробно изучаване на думата е добре да се отвори тема във форума от някой, който желае това.

В Стария Завет ние не намираме потапяне във вода с духовна цел освен във ситуациите, които са минаването на Червено море от израелтяните и потопът по времето на Ной, които са и дадени в Новия Завет, и ни е обяснена тяхната символична стойност.

В Новия Завет обаче думата се използва обширно. Йоан, когото днес наричат Кръстител, практически потапя целия еврейски народ с думите: Покайте се потапяйки се във вода и принасяйте плодове на вашето покаяние, което означавало да започнат да вършат добро. И НЗ не спира до там, а след това християните, тоест последователите на Исус започнали да потапят хора в неговото име. Удивителни са думите на Исус записани в евангелието от Марк последната глава, след неговото възкресение: Който повярва и се потопи, ще бъде спасен, а който не повярва ще бъде осъден.

След това минали поколения и хората започнали да си измислят “улеснения”. Повярвайте ми, днес е същото! Защо да се тормози някой да върва сериозно, да следва Исус в живота си, да пази словото му, и да учи децата си на вяра в Бога, ако може “просто” да кръсти бебето си и готово!? Така и започнали да правят, и още повече – въвели го като норма на поведение за всички! Пропуснали само да обяснят на хората, че са махнали от думите на Исус, за да си направят традицията “годна за употреба”. Те махнали тази част от заповедта, че се изисква вяра, за да бъдеш спасен! Така днес всички католици, всички ортодокси и някои протестантски конфесии кръщават бебета.

И къде идва заблудата? Заблудата идва най-вече в живота на това бебе, когато порасне и стане дете и всички му обясняват, че то е кръстено и следователно няма за какво да се притеснява, понеже Бог го е приел. А човек има за какво да се притеснява, понеже животът ни е с много неизвестни и може да приключи всеки момент. А и хич да не приключи “тези дни”, пак времето, което загубим в суети ни пречи да се приготвим за  срещата ни с Бога, като ни измамва, че щом още от бебета сме кръстени, то и Бог има специално благоволение за нас. Така заблудата идва върху бъдещото дете, което после става възрастен, което си мисли, че взаимоотношенията му с Бога са в изправност, поне горе-долу, а той все още не е повярвал и греховете му все още не са били простени. Каква заблуда!

share

Comments

  1. El engaño es enorme en el mundo porque todos lo hacen. Los ortodoxos “bautizan”bebés, que no pueden entender nada. Los protestantes “bautizan” al enseñar que deben prepararse para ser bautizados y debe ser necesariamente un “pastor” o un “consejero espiritual”. Todo se basa en la fe y en las obras de fe en la vida real, como dicen las escrituras: “El que cree y es bautizado será salvo, y el que no crea será condenado” y “los justos vivirán por fe”. Esto significa que no hay necesidad de hacer obras, tradiciones, rituales, etc. para lo cual no se requiere fe, pero solo se usa a ciegas la “tradición, religión, ritual” /porque todos lo hacen/ sin entender lo que estáis haciendo.

  2. Измамата е огромна, по света, защото всеки я прави. Православните “кръщават” бебета, които не могат да разберат нищо. Протестантите “кръщават”, като учат, че трябва да се подготвят да бъдат кръстени и задължително трябва да бъде “пастор” или някой “духовен съветник”. Всичко се основава на вяра и дела на вярата в реалния живот, както се казва в Писанията: “Този, който вярва и се кръсти, ще бъде спасен, а този, който не вярва, ще бъде осъден” и “праведните ще живеят чрез вяра”. Това означава, че няма нужда да правите дела, традиции, ритуали и т.н. за които не се изисква вяра, но само се използват сляпо “традицията, религията, ритуалът”, /защото всички го правят/ без да разбирате какво правите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *