Църковност и вяра

Има нещо много особено в падналата човешка природа – тя е толкова упорита да върши това, което не подобава, че дори смъртта не може да я накара да престане да върши, каквото си е наумила. Разбира се не всеки човек е еднакъв с другите, нито греховете на всички се виждат ясно и са им “написани на челата”. Едно обаче е ясно: ако човек не се отвърне от греха чрез името на Исус, не може да извърши никакво добро за целия си живот. Това е учението на Библията: Римляни 2 гл. 9-30:

“Тогава що следва? Имаме ли ние някакво предимство над народите? Никак; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях. 10. Както е писано: “Няма праведен ни един. Няма никой разумен. Няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха. Няма кой да прави добро, няма ни един” “Гроб отворен е гърлото им; С езиците си ласкаят”. “Аспидова отрова има под устните им”.  “Техните уста са пълни с клевета и горест”.  “Нозете им бързат да проливат кръв;  Опустошение и разорение има в пътищата им; И те не знаят пътя на мира”, “Пред очите им няма страх от Бога”.
 А знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона; за да се затулят устата на всекиго, и цял свят да се доведе под съда на Бога.  Защото ни една твар няма да се оправдае пред него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците,  сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исус Помазания, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,   а с неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Помазания Исус, когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше,  за да покаже, казвам правдата си в настоящето време, та да се познае, че той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса. И тъй, где остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона.  Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на народите? Да, и на народите е.  Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра.

Гордост и арогантност е, човек да си мисли, че може да върши добро без Бога. С изключение на доброто, което човек може да извърши за своите си близки относно тяхната плът. Останалото се състои от егоизъм и живот във собствената си вселена, практически за всеки човек. Но Бог толкова не харесва това, че е обявил съд за греха и дори е обявил оконччателната си присъда на греха – смърт. Ето тук идват фарисеите, садукеите, иродианите, книжовниците на мойсеевия закон, а днес също така всички, които в една или друга форма са оставили словото на Бога, за да могат да вършат своите си егоистични дела, основани на греха, алчността, егоизма, упоритостта и т.н.

Господарят Исус Помазания ни предупреждава следното: Преди всичко пазете се от кваса на фарисеите, който е лицемерие, и на друго място: който е учението на фарисеите и книжниците.

Матей 16:6. “И Исус им рече: Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите.”
Матей 16:11. “Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?”
Матей 16:12. “Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас но от учението на фарисеите и садукеите.”
Марк 8:15. “И Той им заръча, казвайки: Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирода.”
Лука 12:1. “Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие”
1 Коринтяни 5:6. “Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто?”
1 Коринтяни 5:7. “Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, – тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха, Христос, биде заклан за нас. ”
1 Коринтяни 5:8. “Затова нека празнуваме, не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.”
Галатяни 5:9. “Малко квас заквасва цялото тесто.”

Учението на тези групи хора било  квас, който можел да зарази учениците на Исус. Учението на църквите днес прави същото. Как?

1.Като заменя думите на писанията с други думи – това най-лесно става с преводите. В този грях участват всички църкви!

2. Като си пишат устави в които се утвърждават ереси. ВСички църкви са упорити да вършат своето си и никога не се каят за греховете си – от поколения едно и също. Например уставът на католиците ги е направил да колят протестанти, ако и Бог да им е заповядал да обичат близния си като себе си. Протестантите в Америка и Европа пък участват във войните и убиват виновни и невинни в името на интересите на своите и чужди правителства, докато Бог е заповядал да се обича дори врага ти! В уставите на църквите има неизброими ереси и злини. Защо така? Заради човешките учения.

3. Замяна на истината с човешки учения, които приличат на праведни, но си остават прикрито лицемерие. Това е толкова разпространено и в писанията и днес.

Матей 15
“Тогава дойдоха при Исус фарисеи и книжници от Ерусалим и казаха:
– Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините? понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб.
А Той в отговор им каза:
– Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед? Защото Бог каза: “Почитай баща си и майка си”; и – “Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви”. Но вие казвате: “Който рече на баща си или майка си: “Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е посветено””- той да не почита баща си, или майка си. Така, заради вашето предание, осуетихте Божията дума. Лицемери! добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: “Тия люде се приближават при мене с устата си, и ме почитат с устните си; Но сърцето им далеч отстои от мене. Обаче напразно ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди”.
И като повика народа, рече им:
– Слушайте и разбирайте! Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.
Тогава се приближиха учениците и му рекоха:
– Знаеш ли, че фарисеите се съблазниха като чуха тая дума?
А Той в отговор рече:
– Всяко растение, което моят небесен Баща не е насадил, ще се изкорени. Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата.
Петър в отговор Му рече:
– Обясни ни тая притча.
А Той каза:
– И вие ли сте още без разумение. Не разбирате ли, че всичко що влиза в устата, минава в корема, и се изхвърля в захода? А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.”

Имайте предвид, че укорът не е защото ръцете им са изцапани от нещо, да кажем кал, но защото са неочистени ритуално, както правят в юдейските традиции и до днес. Виждаме в горния текст, че тези хора, които за съжаление били седнали на катедрата на Мойсей, заменяли заповеди дадени от Бога чрез Мойсей на народа със свои собствени традиции. Днешните пастори, свещеници и попове правят абсолютно същото. Забележете, че те ви казват, че те спазват преданието на отците и библията едновременно, което е същата глупост, която правели техните истински бащи – фарисеите и книжниците, които заменяли словото с традиции.

Нека ви дам някои примери, за да стане ясно.

А. Библията казва ясно, че има само едно тяло на Помазания, което е неговото събрание. Пасторите са разделили събранието на Бога на порции, за да могат легално да го доят, без някой да им пречи. И никой от тях и не мисли да се кае за това!

Б. Библията  забранява първите места и казва, че който иска да е първи, да слугува. Пасторите стават ваши господари и почти богове, поне царе над вас, и вие сте длъжни да следвате техните ереси, иначе ви изхвърлят, дори когато вие сте наясно, че библията учи именно обратното на тяхното.

Затова вие няма какво да правите в техните църкви, ако искате да вършите правда. Там е забранено да се върши каквото и да било. Едиснтвеното ви право да да слушате проповеди и да давате дарения. И аз разбирам, че тази форма на тотална безотговорност е удобна на много “вярващи”. Така може цял живот да имате “чиста съвест” поне пред хората, но да не вършите нищо за да угодите на Бога и на неговия син Исус Помазания. Вие избирате, но последствията са не само за вас, но и за вашите близки, които ще превърнете с помощта на тези хора в същите лицемери като вас. Това е много опасно. Исус ни казва да се пазим именно от това ПРЕДИ ВСИЧКО!

Лука 12:1. “Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, той почна да говори на учениците си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.”

 

share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *