Извращения в преводите на Библията

Извращения в преводите на Библията

Започвайки тази тема това беше първоначалното заглавие, което исках да сложа. След това ми се стори много, дори прекалено силно, преекспонирано. Затова се опитах да го променя. Всичките ми опити обаче бяха напразни, понеже всичко друго изглежда като “замазване на положението”, за да мога да изглеждам аз по-умерен и да не обиждам толкога много съвременните преводачи на Библията в България, някои от които познавам лично.

Има едно видео, в което обяснявам взаимоотношенията на говорени и писмени езици на Библията, което е изключително важна тема, понеже засяга пряко преводите ѝ. Затова съвсем накъсо ще си позволя да изложа основните мисли оттам.

Стария Завет е говорен основно на иврит, но някои събития са се случили на други езици, като животътна Йосиф в Египет, или записаните разговори с различни царе на различни народи, за някои от които е записано, че е било с преводач. Всички те са записани на еврейски език с еврейски букви. След това, когато и последния пророк записва своето свидетелство, Бог подбужда евреи да преведат писанията на гръцки език. Защо гръцки? Защото по това време той е дори повече от това, което е английският днес, тъй като ангийският днес е просто общия език на планетата, докато гръцкият е езикът на философи, поети, писатели, историци, както виждаме дори за самите евреи (в Новия Завет има дори обособен термин за евреи, които говорят само гръцки и живеят пръснати по света). Затова езикът на империята макар официално да е латинският, той не е избран от Бога за написаването на Новия Завет!

Така ние имаме свидетелството на Бога и на евреите, как те са считали, че трябва да се превеждат техните собствени писания. Онова тяхно свидетелство е много важно, защото е от същото време и също така, понеже те не са се били толкова много отклонили в техните си религиозни традиции, превърнали се по-късно в юдаизъм, които традиции ги правят да се противят на духовното дори  до днес. За по-кратко Септуагинта се записава LXX.

Идва времето на Новия Завет, събитията от който се развиват в Юдея, Галилея и Самария. Те се развиват на местните езици и диалекти, които са някакви форми на еврейският език. Някои казват, че те са говорили арамейски, но самия Нов Завет казва, че те са говорили на еврейски и аз предпочитам да остана с това разбиране, което ми дава Библията. Йоан потапящия, Исус, учениците, юдеите, галилейците, фарисеи, книжници и т.н. говорят на език, който се разбират един друг, но не винаги се разбира от останалите. Причината е, че по това време Израел е под римско владение, което заменя гръцкото такова. Затова езиците на завоевателите са основно латински и гръцки. Те не разбират на пример когато Исус на кръста вика към Бога и казва: Ели, Ели, лама савахтани. Защото то не е на латински, нито на гръцки, а на еврейски език. Също е интересно, че има два различни записа – единият е Ели, Ели, а другият Елои, Елои, което определено звучи близко, но не е същото. Вероятно това е разликата с галилейските говори, диалекти или каквото е там.

Исус нарича някои от своите ученици с различни имена. Например на Симон дава името Кефа, което Новия Завет превежда на гръцки Петрос, което на български означава камък. Така че за цялото време с Исус Симон нито веднъж не чува думата Петрос, а думата Кефа, защото те говорят на този език.

По абсолютно същия начин Исус никога не е наричан  Χριστος, защото това е на езизк, който той не е използвал, нито учениците ,нито юдеите. Той е бил наричан хаМашиях, което е същата дума, която е била използвана в Стария  Завет, за да опише помазаните свещеници, и всички останали помазаници на Бога – пророци, царе и съдии. Какво означава някой да е помазан? Това означава на главата на някого да бъде излят чист зехтин, а това от своя страна е символ на това, че Бог дава Святия си Дух на този човек и го изпълва с него. Такъв човек става помазаник. Дори цар Кир е наречен божи помазаник!

Исая 45:1 “Така казва Господарят на помазаника си, на Кир, когото аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него, и да разпаша кръста на царе, за да отворя вратите пред него. та да не затворят портите:”

Думата тук е машиях, както и на всички останали места, както на пример тук:

1 Летописи 16:22. ” Да не се допирате до помазаните ми, и да не сторите зло на пророците ми.”

Във всеки един от тези  случаи Септуагинта превежда еврейската дума машиях със думата χριστος/христос на български/. Българските преводи на Библията абсолютно коректно също превеждат еврейската дума машиях с българската дума помазан. И до тук ние имаме един наистина перфектен превод! Говоря за чощти шесдесет пъти преведена думата машиях с думата помазан на български, и точно толкова пъти преведена χριστος/христос в Септуагинта.

Връщаме се във времето на Новия Завет и вече знаем, че те са говорили на някакъв еврейски език и следователно са наричали Исус хамашиях. Обаче както вече знаем, думите, които са изговорени на еврит по времето на Новия Завет в евангелието и половината Деяния са записани на гръцки език. Затова и Исус наричан хамашиях се превежеда по абсолютно съьият перфектен начин, както и в Септуагинта с думата χριστος/христос. И тук преводачите се превръщат в измамници от космическа величина и единодушно започват да се кълнат, че точно и само тук правилния превод не е помазан/ик, а трябва да се остави непреведената гръцка дума. И тоав е само половината злина, защото те продължават да превеждат всички останали думи от същия корен, като χριω-помазвам, χρισμα-помазание абсолютно перфектно, точно както постъпват в Стария Завет с думата машиях и всички думи от същото гнездо. Така на дело вашит преводачи отричат, че Исус е Помазаният, или ако щете Помазаникът на Бог, и просто го кръщават Христос, все едно е неговото име!

По подобен начин се постъпва с много други думи и се нарушава основния принцип, с който вече ви запознах. Думи, които са извратени във всички преводи на български, а и повечето от тях, но не всички, на английски и испански и вероятно на всички европейски езици са: църква, ангел, господ, апостол, презвитер, епископ, дякон, дявол и др. За всяка една от тях трябва да се говори поотделно, защото сте станали тъпи на слушане, както е писано за вас. Защото всичко това се говори от много години на български език, но ушите ви са наистина затъпяли и очите ви наистина не виждат, точно както е писано.

Как започва тази измама? Всъщност никога не е имало нищо друго, това е истината! Когато идва времето на реформацията, реформаторите отказват категорично да преведат христос и т.н. Те предпочитат да оставят традицията на латинската католическа секта и да се задоволят да преведат останалото, което не засяга църковни чинове и името на Исус. Потресаваща заблуда! Така още Мартин Лутер отрича, че Исус е помазания на Бога, тоест отричат че той върши каквото върши и говори каквото казва чрез Святия Дух. Невероятно нали? Много сатанинско! Абсолютно същото правят всички реформатори. Оттогава и досега всички преводачи категорично отказват да превеждат, че ИСУС Е ПОМАЗНИКЪТ НА БОГА и предпочитат да отрекат Исус, отколкото да бъдат гонени за неговото име, каквото би се случило с тях ако кажат, че Исус е Помазаният! Доказателство сте вие самите, понеже не само че купувате техните извратени преводи, но и не си мърдате пръста да имате по-добри, ако и да ви е свидетелствано толкова време.

Вашите лидери по нищо не се различават от вас, а напротив – те самите си поръчват тези преводи и църковната ерархия, което ги рекламират и проповядват от тях и ви ги продават. Някои от причините са следните: ако те признаят, че няма църква, а е събрание, то това, което те правят е извращение на словото, каквото си е. Ако признаят, че няма дякони, а са служители, то се маха църковната ерархия и те остават без хляб. Моят въпрос е, как ще се справят в деня на съда?

Това е засега. Имат да се кажат още много неща, но ако не се покаете, няма как да разбирате каквото ви казвам! Затова първо е покаянието, за да се върнете от църковността и лицемерието при Бога, и чак тогава ще может да разбирате нуждеата си от превод. Ти имаш нужда от превод и по-добре помагай в неговото осъществяване, за да не си загубиш живота в суети!

Пишете коментари, участвайте в социалната мрежа на сайта, пишете на форумите, защото така ще напреднете в царството и ще станете смели за Бога. Защото религията в църквите ще убие тотално вашия духовен разтеж и ще ви превърне в лицемери, които нищо не вършат, само казват амин и не ги интересува никой!

share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *