Защо името на този сайт е the Аnointed / Помазания…?

 

Името на този сайт не е избрано никак случайно – то отговаря на една от най-главните му цели, която е изграждането на нов съвременен, но също така завършен превод на Библията на всички езици, който да премахне тоновете заблуди в досегашните преводи и най-вече премахването на заблудата около името на нашия господар Исус Помазания, който днешните фарисеи и  садукеи наричат Господ Исус Христос. Затова именно и името на сайта е помазаният.инфо, само че на английски език. Тъй като това е основният език на планетата и самият сайт поддържа още два езика освен българския, които са английки и испански, то и естественият ни избор беше в полза на най-лесно разбираемото от повечето хора на планетата Земя. Той също така служи на всеки, който е евреин и иска да знае, кой е помазаният на Бога на Авраам, Исаак и Яков. В този смисъл това име перфектно отговаря на изпълнението на задачите, които вярваме, че ни е дал Господаря Исус Помазания, синът на Бога Баща, който даде себе си за нашите грехове и който беше възкресен за нашето оправдание. Амин.